M51158239
 • Cờ úp: Số trận: 43, Thắng: 15, Thua: 28, Điểm: 1300
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của M51158239

 • Cờ úp - 4 ngày trước
  M51158239 1300 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  M51158239 1300 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  M51158239 1300 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  M51158239 1300 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  M51158239 1300 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  M51158239 1356 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  M51158239 1356 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  M51158239 1378 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  M51158239 1371 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  M51158239 1371 0
  vs
  Anonymous 0 0