Maichi
 • Cờ tướng: Số trận: 207, Thắng: 151, Thua: 42, Điểm: 1806
 • Cờ úp: Số trận: 21, Thắng: 10, Thua: 11, Điểm: 1435

Các trận gần đây của Maichi

 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  VUXX 1635 -10
  vs
  Maichi 1862 +10
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Maichi 1852 +10
  vs
  VUXX 1645 -10
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  VUXX 1655 -10
  vs
  Maichi 1842 +10
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Maichi 1832 +10
  vs
  VUXX 1665 -10
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  VUXX 1643 +22
  vs
  Maichi 1854 -22
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Maichi 1844 +10
  vs
  VUXX 1653 -10
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  VUXX 1663 -10
  vs
  Maichi 1834 +10
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Maichi 1840 -6
  vs
  VUXX 1657 +6
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  NBAO 1840 -18
  vs
  Maichi 1822 +18
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Maichi 1804 +18
  vs
  NBAO 1858 -18
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  NBAO 1840 +18
  vs
  Maichi 1822 -18
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Maichi 1840 -18
  vs
  NBAO 1822 +18
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  NBAO 1804 +18
  vs
  Maichi 1858 -18