maithanh1975
  • Cờ tướng: Số trận: 74, Thắng: 29, Thua: 45, Điểm: 1365
  • Cờ úp: Số trận: 16674, Thắng: 6945, Thua: 9709, Điểm: 1550

Các trận gần đây của maithanh1975