maithanh1975
  • Cờ tướng: Số trận: 74, Thắng: 29, Thua: 45, Điểm: 1365
  • Cờ úp: Số trận: 18227, Thắng: 7687, Thua: 10519, Điểm: 1484

Các trận gần đây của maithanh1975