man82

Các trận gần đây của man82
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  dai55 1431 +21
  vs
  man82 1535 -21
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  man82 1523 +12
  vs
  dai55 1443 -12
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  man82 1538 -15
  vs
  Tmthao 1567 +15
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  man82 1550 -12
  vs
  CUPVANG 1629 +12
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  man82 1557 +11
  vs
  tucansg 1450 -11
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  man82 1569 -12
  vs
  NoNoNo 1648 +12
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  man82 1540 +18
  vs
  maky789 1591 -18
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  maky789 1611 -20
  vs
  man82 1520 +20