ManhHoang
  • Cờ úp: Số trận: 1320, Thắng: 668, Thua: 652, Điểm: 1470
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của ManhHoang