Mattemco
  • Cờ úp: Số trận: 4001, Thắng: 1661, Thua: 2335, Điểm: 2346
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Mattemco