Mattemco
  • Cờ úp: Số trận: 4147, Thắng: 1733, Thua: 2409, Điểm: 2522
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Mattemco