Mhuyzet
  • Cờ úp: Số trận: 6291, Thắng: 3204, Thua: 3075, Điểm: 1790
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Mhuyzet