Minhacb
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1380
  • Cờ úp: Số trận: 4989, Thắng: 2605, Thua: 2376, Điểm: 1603

Các trận gần đây của Minhacb