Minhtrang8899
 • Cờ tướng: Số trận: 286, Thắng: 116, Thua: 170, Điểm: 1152
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Minhtrang8899

 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Minhtrang8899 1152 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Minhtrang8899 1152 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Minhtrang8899 1152 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Minhtrang8899 1127 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Minhtrang8899 1127 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Minhtrang8899 1127 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Minhtrang8899 1097 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Minhtrang8899 1097 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Minhtrang8899 1097 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Minhtrang8899 1097 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Minhtrang8899 1097 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Minhtrang8899 1097 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Minhtrang8899 1097 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Minhtrang8899 1097 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Minhtrang8899 1097 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Minhtrang8899 1097 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Minhtrang8899 1097 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Minhtrang8899 1097 0
  vs
  Anonymous 0 0