Mitobao
  • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 1, Thua: 2, Điểm: 1369
  • Cờ úp: Số trận: 3531, Thắng: 1765, Thua: 1756, Điểm: 2002

Các trận gần đây của Mitobao

  • Cờ úp - 26/2/2024
    Mitobao 2002 0
    vs
    Anonymous 0 0