Mosala09
 • Cờ úp: Số trận: 57, Thắng: 39, Thua: 18, Điểm: 1607
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Mosala09

 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Mosala09 1595 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Mosala09 1595 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Mosala09 1595 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Mosala09 1595 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Mosala09 1595 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Mosala09 1536 0
  vs
  Anonymous 0 0