Mosala09
 • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 1, Thua: 0, Điểm: 1428
 • Cờ úp: Số trận: 62, Thắng: 42, Thua: 20, Điểm: 1616

Các trận gần đây của Mosala09

 • Cờ úp - 27/5/2024
  Mosala09 1536 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 23/5/2024
  Mosala09 1531 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 22/5/2024
  Mosala09 1523 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 21/5/2024
  Mosala09 1520 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 18/5/2024
  Mosala09 1486 0
  vs
  Anonymous 0 0