motkhongkhongnambon
  • Cờ tướng: Số trận: 286, Thắng: 138, Thua: 135, Điểm: 1465
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của motkhongkhongnambon