motkhongkhongnambon
  • Cờ tướng: Số trận: 827, Thắng: 413, Thua: 381, Điểm: 1427
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của motkhongkhongnambon