ndkc
 • Cờ úp: Số trận: 4851, Thắng: 2876, Thua: 1963, Điểm: 1551
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của ndkc

 • Cờ úp - 9/12/2022
  ndkc 1667 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/12/2022
  ndkc 1676 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/12/2022
  ndkc 1702 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/12/2022
  ndkc 1702 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/12/2022
  ndkc 1702 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 8/12/2022
  bpbpbp 1637 +20
  vs
  ndkc 1722 -20
 • Cờ úp - 8/12/2022
  ndkc 1709 +13
  vs
  bpbpbp 1650 -13
 • Cờ úp - 8/12/2022
  bpbpbp 1629 +21
  vs
  ndkc 1730 -21
 • Cờ úp - 8/12/2022
  ndkc 1715 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 8/12/2022
  ndkc 1670 +17
  vs
  bpbpbp 1687 -17
 • Cờ úp - 8/12/2022
  bpbpbp 1706 -19
  vs
  ndkc 1651 +19