ngoctrinbk
  • Cờ úp: Số trận: 1414, Thắng: 714, Thua: 694, Điểm: 1747
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của ngoctrinbk