ngothang0301
  • Cờ tướng: Số trận: 967, Thắng: 341, Thua: 617, Điểm: 1357
  • Cờ úp: Số trận: 2519, Thắng: 1123, Thua: 1394, Điểm: 1325

Các trận gần đây của ngothang0301