ngthdam1234
  • Cờ tướng: Số trận: 523, Thắng: 282, Thua: 241, Điểm: 1634
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của ngthdam1234

  • Cờ tướng - 2 tuần trước
    ngthdam1234 1614 0
    vs
    Anonymous 0 0