NGUYEN62
  • Cờ tướng: Số trận: 947, Thắng: 474, Thua: 461, Điểm: 1604
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của NGUYEN62