nguyen886217
 • Cờ tướng: Số trận: 217, Thắng: 113, Thua: 100, Điểm: 1510
 • Cờ úp: Số trận: 25, Thắng: 10, Thua: 15, Điểm: 1460

Các trận gần đây của nguyen886217

 • Cờ tướng - 15 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  nguyen886217 1484 0
 • Cờ tướng - 15 giờ trước
  nguyen886217 1484 0
  vs
  Anonymous 0 0