nguyen886217
  • Cờ tướng: Số trận: 506, Thắng: 257, Thua: 242, Điểm: 1334
  • Cờ úp: Số trận: 123, Thắng: 57, Thua: 66, Điểm: 1485

Các trận gần đây của nguyen886217