nguyenmanhhung
  • Cờ tướng: Số trận: 171, Thắng: 92, Thua: 75, Điểm: 1458
  • Cờ úp: Số trận: 364, Thắng: 184, Thua: 179, Điểm: 1338

Các trận gần đây của nguyenmanhhung