NguyenVui
  • Cờ tướng: Số trận: 4758, Thắng: 1750, Thua: 2983, Điểm: 1531
  • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1383

Các trận gần đây của NguyenVui