Nhamonhocchoi
  • Cờ tướng: Số trận: 4, Thắng: 0, Thua: 4, Điểm: 1353
  • Cờ úp: Số trận: 21084, Thắng: 10705, Thua: 10350, Điểm: 1660

Các trận gần đây của Nhamonhocchoi