Nhamonhocchoi
  • Cờ tướng: Số trận: 4, Thắng: 0, Thua: 4, Điểm: 1353
  • Cờ úp: Số trận: 19631, Thắng: 9926, Thua: 9676, Điểm: 1397

Các trận gần đây của Nhamonhocchoi