nhantran
  • Cờ tướng: Số trận: 20431, Thắng: 9268, Thua: 10771, Điểm: 1480
  • Cờ úp: Số trận: 1846, Thắng: 691, Thua: 1155, Điểm: 1261

Các trận gần đây của nhantran