Nhethoi
 • Cờ úp: Số trận: 2086, Thắng: 1222, Thua: 863, Điểm: 1631
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Nhethoi

 • Cờ úp - 8 giờ trước
  Nhethoi 1631 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  Nhethoi 1703 -19
  vs
  mung 1646 +19
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  Nhethoi 1722 -19
  vs
  mung 1627 +19
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  mung 1640 -13
  vs
  Nhethoi 1709 +13
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  Nhethoi 1728 -19
  vs
  mung 1621 +19
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  mung 1634 -13
  vs
  Nhethoi 1715 +13
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  Nhethoi 1702 +13
  vs
  mung 1647 -13
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  Nhethoi 1702 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  Nhethoi 1702 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  Nhethoi 1726 -24
  vs
  Sky82 1498 +24
 • Cờ úp - 13 giờ trước
  Sky82 1506 +24
  vs
  Nhethoi 1718 -24