Nhomaymanthoi
  • Cờ úp: Số trận: 373, Thắng: 208, Thua: 164, Điểm: 1916
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Nhomaymanthoi