NhuY09
  • Cờ úp: Số trận: 795, Thắng: 359, Thua: 434, Điểm: 1629
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của NhuY09