nnmt

Các trận gần đây của nnmt
 • Cờ úp - 15 giờ trước
  Thuan013 1412 -15
  vs
  nnmt 1423 +15
 • Cờ úp - 15 giờ trước
  nnmt 1441 -18
  vs
  Thuan013 1394 +18
 • Cờ úp - 15 giờ trước
  Thuan013 1409 -15
  vs
  nnmt 1426 +15
 • Cờ úp - 15 giờ trước
  nnmt 1445 -19
  vs
  Thuan013 1390 +19
 • Cờ úp - hôm qua
  nnmt 1452 -16
  vs
  luud 1452 +16
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  nnmt 1439 -8
  vs
  VuChien 1637 +8
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  VuChien 1629 +8
  vs
  nnmt 1447 -8