normal

Các trận gần đây của normal
 • Cờ úp - 2 giờ trước
  normal 1529 -18
  vs
  bxman 1515 +18
 • Cờ úp - 3 giờ trước
  bxman 1532 -17
  vs
  normal 1540 +17
 • Cờ úp - 3 giờ trước
  normal 1502 +18
  vs
  bxman 1550 -18
 • Cờ úp - 3 giờ trước
  bxman 1534 +16
  vs
  normal 1533 -16
 • Cờ úp - 3 giờ trước
  normal 1550 -17
  vs
  bxman 1517 +17