npthanh
  • Cờ tướng: Số trận: 617, Thắng: 337, Thua: 259, Điểm: 1597
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của npthanh