ntthanh176
  • Cờ tướng: Số trận: 1323, Thắng: 679, Thua: 571, Điểm: 1605
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của ntthanh176