nvt4291
  • Cờ úp: Số trận: 425, Thắng: 130, Thua: 294, Điểm: 1248
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của nvt4291