O42761922
  • Cờ tướng: Số trận: 307, Thắng: 275, Thua: 30, Điểm: 2221
  • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1385

Các trận gần đây của O42761922