ocbao123
  • Cờ tướng: Số trận: 4462, Thắng: 2073, Thua: 2366, Điểm: 1336
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của ocbao123

  • Cờ tướng - 12 giờ trước
    MU1MU 1428 +11
    vs
    ocbao123 1324 -11