Ongbuoito
  • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 0, Thua: 3, Điểm: 1376
  • Cờ úp: Số trận: 596, Thắng: 275, Thua: 318, Điểm: 1363

Các trận gần đây của Ongbuoito