Ongvuathoigian
  • Cờ tướng: Số trận: 1623, Thắng: 804, Thua: 799, Điểm: 1330
  • Cờ úp: Số trận: 6005, Thắng: 3185, Thua: 2816, Điểm: 1566

Các trận gần đây của Ongvuathoigian