Ongvuathoigian
  • Cờ tướng: Số trận: 2643, Thắng: 1321, Thua: 1294, Điểm: 1404
  • Cờ úp: Số trận: 7171, Thắng: 3790, Thua: 3377, Điểm: 1502

Các trận gần đây của Ongvuathoigian