ongvuathoigian6688
  • Cờ tướng: Số trận: 1996, Thắng: 995, Thua: 997, Điểm: 1414
  • Cờ úp: Số trận: 10008, Thắng: 5291, Thua: 4715, Điểm: 1586

Các trận gần đây của ongvuathoigian6688