ongvuathoigian6688
  • Cờ tướng: Số trận: 2166, Thắng: 1088, Thua: 1074, Điểm: 1509
  • Cờ úp: Số trận: 10284, Thắng: 5439, Thua: 4843, Điểm: 1539

Các trận gần đây của ongvuathoigian6688