P35313019
  • Cờ úp: Số trận: 9, Thắng: 3, Thua: 6, Điểm: 1399
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của P35313019