Papaxmama
  • Cờ tướng: Số trận: 81, Thắng: 79, Thua: 2, Điểm: 2593
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Papaxmama