pentax

Các trận gần đây của pentax
 • Cờ úp - 3 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  pentax 1668 0
 • Cờ úp - 3 giờ trước
  pentax 1668 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  pentax 1668 0
 • Cờ úp - 3 giờ trước
  pentax 1668 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Annie 1436 +26
  vs
  pentax 1709 -26
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  pentax 1703 +6
  vs
  Annie 1442 -6
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Annie 1448 -6
  vs
  pentax 1697 +6
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  pentax 1690 +7
  vs
  Annie 1455 -7