phamthao
 • Cờ tướng: Số trận: 1154, Thắng: 861, Thua: 282, Điểm: 1975
 • Cờ úp: Số trận: 7147, Thắng: 3487, Thua: 3654, Điểm: 1982

Các trận gần đây của phamthao

 • Cờ úp - 10 giờ trước
  phamthao 2000 -18
  vs
  kcqd 1931 +18
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  kcqd 1945 -14
  vs
  phamthao 1986 +14
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  phamthao 1945 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 14 giờ trước
  phamthao 1935 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 14 giờ trước
  phamthao 1919 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 16 giờ trước
  phamthao 1903 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 16 giờ trước
  phamthao 1903 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 16 giờ trước
  phamthao 1903 0
  vs
  Anonymous 0 0