phamthao
  • Cờ tướng: Số trận: 1192, Thắng: 884, Thua: 296, Điểm: 1935
  • Cờ úp: Số trận: 8644, Thắng: 4273, Thua: 4359, Điểm: 2185

Các trận gần đây của phamthao