phan1962
 • Cờ tướng: Số trận: 3314, Thắng: 1028, Thua: 2263, Điểm: 1317
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của phan1962

 • Cờ tướng - 10 giờ trước
  phan1962 1317 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  phan1962 1346 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  phan1962 1346 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  phan1962 1346 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  phan1962 1346 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  phan1962 1346 0