phan1962
 • Cờ tướng: Số trận: 7346, Thắng: 2461, Thua: 4812, Điểm: 1179
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của phan1962

 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  phan1962 1179 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  phan1962 1179 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  phan1962 1179 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  phan1962 1179 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  phan1962 1179 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  phan1962 1179 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  phan1962 1185 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  phan1962 1185 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  phan1962 1185 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  phan1962 1185 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  phan1962 1185 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  phan1962 1185 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  phan1962 1185 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  phan1962 1185 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  phan1962 1185 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  phan1962 1185 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  phan1962 1185 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  phan1962 1185 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  phan1962 1185 0
  vs
  Anonymous 0 0