Phat0019
 • Cờ úp: Số trận: 8, Thắng: 0, Thua: 8, Điểm: 1336
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Phat0019

 • Cờ úp - 21/11/2023
  Phat0019 1384 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 21/11/2023
  Phat0019 1384 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 21/11/2023
  Anonymous 0 0
  vs
  Phat0019 1384 0
 • Cờ úp - 21/11/2023
  Phat0019 1384 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 21/11/2023
  Phat0019 1384 0
  vs
  Anonymous 0 0