Phat1006
  • Cờ úp: Số trận: 3, Thắng: 0, Thua: 3, Điểm: 1353
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Phat1006