phat68
  • Cờ tướng: Số trận: 2598, Thắng: 1033, Thua: 1513, Điểm: 1472
  • Cờ úp: Số trận: 21458, Thắng: 8577, Thua: 12852, Điểm: 1400

Các trận gần đây của phat68

  • Cờ tướng - 3 giờ trước
    Bsx79 1546 +14
    vs
    phat68 1499 -14