phat68
  • Cờ tướng: Số trận: 3696, Thắng: 1471, Thua: 2158, Điểm: 1461
  • Cờ úp: Số trận: 21458, Thắng: 8577, Thua: 12852, Điểm: 1400

Các trận gần đây của phat68

  • Cờ tướng - 2 tuần trước
    phat68 1528 -17
    vs
    LapHo 1499 +17