phat68

Các trận gần đây của phat68
  • Cờ úp - 12 giờ trước
    namnvs 1446 +11
    vs
    phat68 1324 -11