phonghue
  • Cờ tướng: Số trận: 1781, Thắng: 854, Thua: 852, Điểm: 1578
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của phonghue