phonghue
  • Cờ tướng: Số trận: 1594, Thắng: 766, Thua: 757, Điểm: 1571
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của phonghue