phonglv
 • Cờ tướng: Số trận: 339, Thắng: 225, Thua: 107, Điểm: 1576
 • Cờ úp: Số trận: 13, Thắng: 9, Thua: 4, Điểm: 1407

Các trận gần đây của phonglv

 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  phonglv 1546 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  phonglv 1524 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  phonglv 1524 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 tuần trước
  phonglv 1524 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 17/1/2024
  phonglv 1524 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 17/1/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  phonglv 1524 0
 • Cờ tướng - 17/1/2024
  phonglv 1524 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4/1/2024
  phonglv 1524 0
  vs
  Anonymous 0 0