PhucAn01
 • Cờ tướng: Số trận: 262, Thắng: 101, Thua: 158, Điểm: 1349
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của PhucAn01

 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  PhucAn01 1349 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  PhucAn01 1349 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  PhucAn01 1365 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 tuần trước
  PhucAn01 1332 0
  vs
  Anonymous 0 0