phucnhan
  • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 0, Thua: 3, Điểm: 1359
  • Cờ úp: Số trận: 16313, Thắng: 8503, Thua: 7755, Điểm: 1623

Các trận gần đây của phucnhan