phucnhan
  • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 0, Thua: 3, Điểm: 1359
  • Cờ úp: Số trận: 19011, Thắng: 9882, Thua: 9063, Điểm: 1579