phuhung
  • Cờ tướng: Số trận: 2593, Thắng: 1268, Thua: 1232, Điểm: 1768
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của phuhung