phuhung
  • Cờ tướng: Số trận: 2828, Thắng: 1389, Thua: 1333, Điểm: 1773
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của phuhung